Multicare-Centrum.nl

Onze firma richt zich op de informatieverschaffing over en de verkoop van medische hulpmiddelen.
Wij maken hierbij vooral gebruik van internet-toepassingen zoals webwinkel, blogs, social media, etc...

www.dia-centrum.nl www.ehbo-centrum.nl www.stethoscoop-centrum.nl

Webwinkels

Op dit moment voeren wij een drietal verschillende labels, te weten